Lovisenbergposten

Det er for tiden et opphold i produksjon av Lovisenbergposten.

Lovisenbergposten er et publikasjonssamarbeid mellom Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, Lovisenberg diakonale høgskole og Lovisenberg Diakonale Sykehus og utkommer 4 ganger i året.