Lovisenberg Eiendom

Lovisenberggt 15 K-L
15 k-l: 64 hybler, 18m2
Lovisenberggt 7c
7c: 16 leiligheter 25-50m2
Lovisenberggt 21 A-E
21 a-e: 45 leiligheter, 78-92 m2
Lovisenberggt 19
19: 22 leiligheter, 69-99m2
Lovisenberggt 15 J-F
15 f-j: 64 leiligheter, 36-50m2